Koło naukowe w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

Sekcja Future3D

Opiekun sekcji: dr inż. Henryk Olszewski
Przewodniczący koła: Tomasz Ostrowski
Zastępca przewodniczącego: Marcin Bogiel

Future3D - graficzne koło naukowe

Celem Sekcji Graficznej FUTURE3D Koła Naukowego Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest rozwijanie kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej, artystycznego kształtowania obrazów otaczającego świata, modelowania i symulacji układów fizycznych, programowania w grafice komputerowej. Misją sekcji jest inicjowanie i realizowanie prac wspomagających doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego PWSZ w celu przygotowania studentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym sprawnie wykorzystywać będą wiedzę i umiejętności zdobyte na Uczelni.

Celem Sekcji Graficznej FUTURE3D Koła Naukowego Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest rozwijanie kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej, artystycznego kształtowania obrazów otaczającego świata, modelowania i symulacji układów fizycznych, programowania w grafice komputerowej. Misją sekcji jest inicjowanie i realizowanie prac wspomagających doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego PWSZ w celu przygotowania studentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym sprawnie wykorzystywać będą wiedzę i umiejętności zdobyte na Uczelni.

W ramach spotkań sekcji prowadzone są zajęcia poświęcone:

 1. tworzeniu grafiki komputerowej w programach: Adobe PhotoShop, GIMP,
 2. tworzeniu modeli 3D w programie 3ds Max,
 3. tworzeniu modeli 3D w systemie CATIA,
 4. fotogrametrycznym metodom generowania chmury punktów,
 5. skanerom 3D na bazie światła laserowego,
 6. skanerom 3D na bazie światła strukturalnego,
 7. aparatom i kamerom 3D,
 8. edycji chmury punktów w systemie CATIA,
 9. technologii motion capture,
 10. fotografii artystycznej,
 11. robotyce mobilnej.

Sekcja organizuje kolejne edycje Konkursu Grafiki Komputerowej i Artystycznej.
Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań studentów, wiedzy i umiejętności oraz motywacji do dalszej edukacji w zakresie szeroko pojętej grafiki komputerowej i artystycznej oraz promocja prac graficznych studentów. Tematy konkursu wyłaniane są w ramach plebiscytów przeprowadzanych wśród studentów PWSZ w Elblągu. Konkurs odbywa się oddzielnie w trzech kategoriach:

 1. grafika komputerowa dwuwymiarowa,
 2. grafika komputerowa trójwymiarowa,
 3. grafika artystyczna.

Do chwili obecnej zorganizowano 6 edycji konkursu:

 1. 2003 rok – 1. edycja,
 2. 2004 rok – 2. edycja, dofinansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. 2006 rok - 3. edycja
 4. Nie można wyświetlić obrazka.
 5. 2008 rok - 4. edycja, temat przewodni: „Potrawy świata”,
 6. Nie można wyświetlić obrazka.
 7. 2009 rok - 5. edycja, temat przewodni: „Rok 2012”,
 8. Nie można wyświetlić obrazka.
 9. 2013 rok - 6. edycja, temat przewodni: „Wojownik”,
 10. Nie można wyświetlić obrazka.

Sekcja aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i sesjach kół naukowych, co umożliwia członkom sekcji zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, przydatnych także na współczesnym rynku pracy.

W roku 2002 członkowie sekcji uczestniczyli w I Konferencji Informatyki Stosowanej organizowanej przez Państwową Szkołę Zawodową w Chełmie. Paweł Konkol i Bartłomiej Przybylski w referacie: „Prezentacje multimedialne i grafika komputerowa na potrzeby małego podmiotu gospodarczego” przybliżyli możliwości i sposoby uzyskiwania produktów multimedialnych na potrzeby małych podmiotów gospodarczych. W pracy przedstawiono analizę potrzeb małych firm pod kątem prezentacji grafiki komputerowej. Przedstawiono elementy i metody komponowania scen oraz metody modyfikacji obiektów graficznych. Analizowano wpływ materiałów, światła, kamer, efektów atmosferycznych i animacji na końcowy efekt modelowania sceny.

W roku 2003 sekcja uczestniczyła w IV Krajowej Konferencji: Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim. Paweł Konkol w referacie: „Techniki Motion Capture realizowane przy pomocy oprogramowania MATLAB” opisał aktualnie stosowane metody przechwytywania ruchu oraz przykłady ich zastosowania w produkcji filmów i gier oraz w projektach stron internetowych. Przedstawiono również oprogramowanie realizujące przechwytywanie ruchu technikami Motion Capture (w skrócie MoCap) wykonane w systemie MATLAB wraz z przykładami demonstrującymi ich możliwości.

W roku 2008 na konferencji organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy członkowie sekcji Future 3D: Tomasz Bezdziel i Wojciech Czerski przedstawili referat „Metody detekcji ruchu”. W pracy przedstawiono powszechnie wykorzystywane metody detekcji ruchu. Omówione zostały modele i przykłady konstrukcji detektorów ruchu oraz opisany został algorytm detekcji ruchu wykorzystywany w optycznych detektorach ruchu.

W dniach 6-8 maja 2011 r. członkowie sekcji Future 3D wzięli udział w XI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”. Sekcja Future 3D, reprezentowana przez Pawła Radulskiego, uzyskała jedno z dwóch przyznanych wyróżnień w panelu matematyczno-informatycznym seminarium. W przedstawionym referacie: „Sztuka w grafice komputerowej na przykładzie Photoshop’a” opisane zostały: cele działalności sekcji, definicje pojęcia sztuki, przeszkody występujące w procesie twórczym. Przedstawione zagadnienia zobrazowano licznymi przykładami prac graficznych zrealizowanych w ramach koła naukowego metodami tradycyjnymi oraz cyfrowymi.


Sekcja wspiera działania PWSZ w Elblągu oraz promuje Uczelnię. Członkowie sekcji biorą aktywny udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki prowadząc warsztaty z zakresu: grafiki komputerowej, fotogrametrii, technologii motion capture, inżynierii odwrotnej oraz robotyki. Sekcja organizuje również wystawy grafiki komputerowej oraz realizuje prace z zakresu grafiki komputerowej na rzecz Uczelni.

Nie można wyświetlić obrazka.
Warsztaty robotyki prowadzone przez sekcję Future3D

Sekcja współpracuje z szeregiem firm z branży informatycznej. W ramach sekcji organizowane są spotkania, szkolenia, sesje i debaty z zakresu grafiki komputerowej z udziałem zaproszonych gości. W roku 2012 prace członków sekcji prezentowane były na wernisażu zorganizowanym w Galerii Filar Sztuki w Elblągu.

Nie można wyświetlić obrazka.
Zwiedzanie TASK-u

Nie można wyświetlić obrazka.
Wizyta w Laboratorium Automatyki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej

Nie można wyświetlić obrazka.
Wystawa prac członków sekcji w Galerii Filar Sztuki

Sekcja współpracuje z pozostałymi sekcjami studenckich kół naukowych PWSZ w Elblągu oraz pokrewnymi kołami naukowymi innych uczelni.

Future3D - graficzne koło naukowe