PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów po raz dziesiąty (2020 r.)

 

29 czerwca 2020 roku w  Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się jubileuszowa, X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.  W trakcie uroczystości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu odebrała:

 • Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2020 na okres od czerwca 2020 do czerwca 2021 roku. W programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które kształcą LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. 
 •  Wyróżnienie specjalne„Akademicki Oscar”z okazji X edycji Konkursu wyróżnienie dla Uczelni i ich jednostek organizacyjnych najwyżej ocenianych w historii Konkursu „Uczelnia Liderów”.

czytaj więcej...

  

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów - poprzednie edycje

 


  

 

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"  (2020 r.)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych - które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze w wysokości 1 mln zł.

W ścisłej współpracy między ministerstwem a środowiskiem akademickim unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim - polskich studentów” – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.

 


  

Narody Prezydenta Elbląga za 2019 rok

Tradycyjnie 6 stycznia, w wieczór Trzech Króli w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbył się Koncert Noworoczny Prezydenta Elbląga. Podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności i rozwoju naszego miasta.

 

Wśród szacownych laureatów nagrodą honorową wyróżniony został prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, natomiast nagrodę w kategorii działalność oświatowa i naukowa otrzymała mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

Więcej o laureatach

 

 

 


   

PWSZ w Elblągu - Most Nauki i Biznesu 2019

 

9 grudnia 2019 r. miała miejsce konferencja, podczas której uhonorowano Państwową Wyższą Szkołę Zawodową nagrodą Most Nauki i Biznesu przyznaną przez „Monitor Biznesu” dziennika „Rzeczpospolita”.

PWSZ w Elblągu konsekwentnie i skutecznie wypełnia misję kształcenia młodzieży na najwyższym poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy. Na podstawie wieloletnich doświadczeń w Uczelni opracowano i wdrożono pilotażowy projekt praktyk zawodowych, który był prowadzony w całe Polsce w 35 uczelniach. Innowacyjne są również wprowadzane kwalifikacje uczelniane, które są wzorowane na Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i mają wymiar praktyczny. Jest to autorski w skali kraju pomysł, aby efekty uczenia w formie kwalifikacji uczelnianych w bardzo prosty sposób przedkładać pracodawcą.

[więcej]

 


  

 

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"  (2019 r.)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe wysokości 1 miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Celem Ministerstwa jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. [więcej]

 


  

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" (2018 r.)

26 lutego 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie kryteriów opisanych w ogłoszeniu o zamiarze zlecenia realizacji zadania pn. ,,Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" wybrał Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu jako jedną z 14 uczelni do realizacji ww. zadania. Na realizację zadania Minister przeznaczył 1 milion złotych. [więcej]

 


  

 

Podziękowanie dla Rektora PWSZ w Elblągu

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu otrzymał statuetkę wraz z podziękowaniami wystosowanymi przez Państwową Uczelnię Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wyrazy uznania dotyczą wszystkich etapów projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, począwszy od jego wizji, poprzez działania doprowadzającego do jego realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym  o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich  regulacjach  prawnych,  może być wprowadzony  jako  rozwiązanie  systemowe dla wyższych szkół zawodowych  na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. 

 

 


 

  

 

Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" 2019 oraz Certyfikat nadzwyczajny - Laur Innowacyjności

 

 

18 marca 2019 roku decyzją Komisji Akredytacyjnej Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów kierunek INFORMATYKA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu uzyskał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2019 oraz Certyfikat nadzwyczajny - Laur Innowacyjności.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które – w opinii Komisji Eksperckiej – wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

 

 


  

 

European Quality Certificate 2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu prestiżowy European Quality Certificate otrzymała w roku 2018 i 2019. Wyróżnienie otrzymują najlepsze firmy i instytucje, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej.

Certyfikat, jako jedyny w Polsce został objęty patronatem honorowym EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY z Brukseli.

Dodatkowo w magazynie „Quality” pojawił się wywiad z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Walczykiem, Rektorem PWSZ w Elblągu pt.” Najwyższa jakość w elbląskim kształceniu”.

 

 

 


  

 

Symbol 2018 i EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uhonorowana tytułem Symbol 2018 i EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2018

Symbol to ogólnopolski program promocyjny prowadzony od 8 lat przez redakcję „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”.

 

Program jest profesjonalnym narzędziem do kształtowania odpowiedniego wizerunku medialnego i najwyższej polityki jakości. Wyróżnienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest potwierdzeniem bardzo dobrze prowadzonej przez nią polityki jakości kształcenia poprzez stosowanie nowoczesnych metod przekazywania wiedzy, współpracy z biznesem oraz ogromnego wsparcia dla studentów przy wchodzeniu na rynek pracy i podniesienia kompetencji zawodowych.

 

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć.  W ubiegłorocznej edycji Kapituła wyróżniła Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu nadając mu tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017.

 

 


  

 

Polska Nagroda Innowacyjności 2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce i otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018.

Polska Nagroda Innowacyjności jest programem gospodarczym prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje, których działalność prowadzi do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju. Nagrody są wyrazem uznania dla prowadzonej działalności i uhonorowaniem jej sukcesów.

Za najbardziej innowacyjny nasz produkt uznano system praktyk zawodowych, który legł u podstaw koncepcyjnego pozakonkursowego projektu p.n.: „Projekt Pilotażowych Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Projektem administracyjnie prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęto ponad 30 uczelni, przede wszystkim wyższych szkół zawodowych w całej Polsce. Kwota finansowania wynosi 135 mln zł.

Osiągnięcia nominowanych do PNI są prezentowane każdego miesiąca na łamach papierowego i internetowego wydania „Forum Przedsiębiorczości”. Udział w programie jest zatem doskonałą okazją do promowania ciekawych, nowatorskich rozwiązań – między innymi tych z wykorzystaniem pieniędzy unijnych.

Wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce na uroczystej gali Międzynarodowych Targów Poznańskich w trakcie Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W dotychczasowych edycjach programu wyróżniono kilkadziesiąt najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, a także innowacyjnych firm w naszym kraju.

 

 


  

 

EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017

Decyzją Kapituły Programu Symbol Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskało tytuł EuroSymbol Synergii Nauki  i Biznesu 2017.

Od siedmiu lat redakcja „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” wyróżnia Symbolami i EuroSymbolami wybitne  firmy, jednostki naukowe, samorządy, spółdzielnie i instytucje kulturalne. Laureatów łączą wspólne wartości, długofalowa polityka zarządzania i jakości, rozwój innowacyjności  oraz aktywność w przestrzeni społecznej. 

Centrum Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą prowadząca działalność badawczą, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości. Jak czytamy w liście gratulacyjnym skierowanym do władz PWSZ w Elblągu: „na szczególną uwagę zasługuje, że uczelni udało się stać jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, a także jego ogólnej innowacyjności. Istniejące Centrum Transferu Technologii wykorzystując potencjał uczelni z pewnością przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego zarówno Elbląga, jak i całego regionu”.

Oficjalne wręczenie certyfikatu miało miejsce podczas Uroczystej Gali 24 listopada br. w Katowicach, gdzie uczelnię reprezentowała dr Iwona Kijowska Prorektor ds. Kształcenia.

 

 

 


  

Nagrodzeni za zasługi w rozwoju sportu akademickiego

 28 września 2017 roku, podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego PWSZ w Elblągu, Rektor Uczelni – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał  prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS Odznaczenie oraz list gratulacyjny wystosowany przez Prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego profesora Alojzego Nowaka , wręczył Prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku – Ireneusz Urbaś.

Ponadto, w dowód uznania za  zaangażowanie oraz wkład w popularyzację i upowszechnianie  kultury fizycznej w środowisku akademickim, statuetkę MECENAS ELBLĄSKIEGO SPORTU AKADMICKIEGO otrzymał Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Specjalne wyróżnienie – medal  za aktywną działalność w zakresie organizacyjnym i sportowym na rzecz środowiska akademickiego PWSZ w Elblągu  przyznano także Prezes elbląskiego Klubu Uczelnianego AZS  - mgr Henryce Szumnej.

Przypomnijmy, że Klub Uczelniany AZS w Elblągu powstał w PWSZ w Elblągu w 1999 roku z inicjatywy prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka. Działalność Klubu obejmuje sport powszechny, turystykę i rekreację. W okresie od 1999 roku utworzono 12 sekcji, w ramach których wzięło udział ponad 3000 studentów.  Studenci uprawiający sporty zespołowe i indywidualne rywalizują w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, Mistrzostwach Pomorza i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski ZG AZS. Startują także w Akademickich Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, a także Pucharach Świata. Niektórzy studenci naszej Uczelni należący do AZS PWSZ w Elblągu są także członkami innych pozauczelnianych klubów sportowych.

 


  

OECD Better Policies For Better Lives

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wysoko oceniona w raporcie o polskim szkolnictwie wyższym przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisję Europejską. Dokument powstał w oparciu o dwuletni przegląd, jaki objął Polskę, Irlandię, Bułgarię, Holandię, Węgry, a lokalnie również Niemcy i Czechy w latach 2015-2016.

Raport ukazał mocne strony polskiego szkolnictwa wyższego, zawiera rekomendacje i wskazuje na dobre praktyki. Z przedstawionego raportu wynika, że PWSZ w Elblągu wspiera innowacyjność, angażuje się w liczne partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, a studenci chętnie zrzeszają się w studenckich klubach przedsiębiorczości.

 

 

 

 

 

 


  

Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Elblągu w międzynarodowym rankingu  MULTIRANK

PWSZ  w  Elblągu  przystąpiła  do  międzynarodowego rankingu Multirankorganizowanego  przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europejskiej.  Do  rankingu  przystąpiło  około 850  uczelni z  70  krajów, w  tym  około 30 z Polski,  wśród  których są  najlepsze  polskie  uniwersytety  i  politechniki.  W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  zarówno  cała  PWSZ  w Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

Spośród  publicznych  i  niepublicznych  polskich  wyższych  szkół  zawodowych  tylko  PWSZ  w  Elblągu  jest  obecna.  W  rankingu ocenie  podlegają  oddzielne  kierunki  studiów (w tym roku tylko cztery)  lub  całe  uczelnie  (w  ocenie  instytucjonalnej).  Ważne, z  punktu  widzenia  procesu  kształcenia  i  prowadzonej  działalności naukowej,  aspekty  kierunku  studiów  lub  całej  uczelni  są  parametryzowane. To te właśnie parametry leżą  u  podstaw  rankingu, który  polega  na  oddzielnym  porównywaniu poszczególnych parametrów ze średnią ich wartością  w  wytypowanej  grupie  uczelni.  Zastosowano  pięć  ocen: 1 – very  good, 2 – good, 3 – average (gdy wartość parametru jest bliska średniej), 4 – below average, 5 – weak. 

PWSZ w Elblągu  do rankingu  zgłosiła  dwa  kierunki  kształcenia:  „Mechanikę i Budowę Maszyn”  ”Ekonomię”  oraz  całą  Uczelnię.  Ważny  dla PWSZ w Elblągu kierunek  „Informatyka” (ostatnio nagrodzony milionową nagrodą  przez Ministra Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego) nie został przyjęty ze względów  formalnych  jakie  narzucił  Multirank.

W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  (około  850 uczelni z 70 krajów)  zarówno  cała  PWSZ w  Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo  dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wszystko  to  zaświadcza  o  wysokim  stopniu  „uzawodowienia”  studiów  prowadzonych w PWSZ w Elblągu. Dalsze  rankingowe  „jedynki”  PWSZ w Elblągu otrzymała za małą liczbę studentów przypadających średnio na jednego nauczyciela  akademickiego, za bardzo dobre laboratoria oraz  za dobrą  bibliotekę  uczelnianą, co  ma  ścisłe  przełożenie  na wysoką  jakość  kształcenia.

W  ten  sposób  w  pełni  potwierdza  się  skuteczność wysiłku, który już  od  piętnastu  lat  PWSZ w Elblągu  wkłada  w   pełnienie  swej  misji, której celem jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy. 

 

2019 - Informatyka mocną strona PWSZ w Elblągu

 

 


 

Certyfikat ISOCertyfikat Jakości ISO 9001

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 wdrożyła już w 2007 roku.

Zakres certyfikacji obejmuje:

 • kształcenie studentów w ramach prowadzonych kierunków studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe),
 • projektowanie i wykonywanie usług informatycznych,
 • prowadzenie badań naukowych i analiz regionalnych,
 • usługi doradcze i szkoleniowe.


System zarządzania obejmuje wszystkie procesy związane z procesem dydaktycznym tj. proces projektowania przebiegu studiów, proces rekrutacji, proces kształcenia, czy proces pomocy materialnej dla studentów oraz proces działalności wychowawczej. Obejmuje on takie elementy jak ankietyzacja zajęć dydaktycznych, hospitacje zajęć, czy modyfikację planów i programów kształcenia.


Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim:

 • potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług,
 • usprawnienie funkcjonowania Uczelni,
 • lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta),
 • zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią,
 • zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta).


Otrzymany certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług.

 


Informatyka w PWSZ w Elblągu wygrała milion złotych w konkursie Ministerstwa

Kierunek Informatyka Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu wygrał milion złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych programów studiów w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej.

Łącznie do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Powołana Komisja ministerialna pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Edwarda Jezierskiego najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Każda z nagrodzonych jednostek otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.

Kierunek Informatyka PWSZ w Elblągu znalazł się na 10 pozycji wśród najwyżej ocenionych programów kształcenia z kategorii o profilu praktycznym. Ten kierunek studiów, najchętniej wybierany przez kandydatów na studia PWSZ w Elblągu, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę i zaawansowane umiejętności w zakresie administrowania sieci, baz danych, projektowania systemów informatycznych, czy programowania. Unikalny program nauczania łączy ścisłą wiedzę z zakresu technik informatycznych z ich praktycznym wykorzystaniem.

Wysoka ocena wystawiona przez Komisję ministerialną oznacza, że program kształcenia opracowany przez Instytut Informatyki im. Krzysztofa Brzeskiego jest spójny, innowacyjny i dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych otoczenia Uczelni. PWSZ w Elblągu kładzie wysoki nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów poprzez ich udział w praktykach zawodowych oraz ściśle współpracuje z instytucjami gospodarczymi i administracyjnymi i innymi oraz z uczelniami.

Otrzymany 1 mln zł Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego przeznaczył na doskonalenie oferty edukacyjnej, jej „usprzętowienie” i rozwijanie systemu poprawy jakości kształcenia.


 

I miejsce w rankingu tygodnika "NEWSWEEK Polska" w 2008 roku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uznana za najlepszą Uczelnię w województwie warmińsko-mazurskim według rankingu wyższych uczelni przeprowadzonego przez tygodnik "NEWSWEEK Polska".

W Ogólnopolskim Rankingu Wyższych Uczelni nasza Uczelnia uplasowała się na 29 miejscu spośród 120 uczelni z całej Polski. 12. maja 2008 r. Rektor PWSZ w Elblągu - prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska. odebrała w Warszawie dyplom "Newsweeka".
W badaniu sprawdzono, jakie studia dają największą szansę na dobrą pracę. W tym celu przebadano ponad 300 firm, uznawanych za najbardziej znaczące, w których zatrudnia się, co najmniej 50 pracowników. Głównie brano pod uwagę osoby do 34 roku życia, czyli tak zwane młode kadry. Później sprawdzono w GUS, ilu absolwentów od 1996 roku opuściło daną uczelnię i policzono, jaki odsetek z nich znalazł zatrudnienie w ankietowanych firmach. Na tej podstawie została ustalona kolejność w rankingu.

Ranking skierowany jest głównie do młodych ludzi, którym marzy się korporacyjna kariera w dużej firmie i wybierają studia, kierując się tym, by po studiach znaleźć dobrze płatną, interesującą pracę i nie zabiegać o nią zbyt długo.

 


 

I i III miejsce w rankingach "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła pierwsze miejsce w rankingu przeprowadzonym przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" w 2005 roku. W 2009 i 2006 roku PWSZ w Elblągu uplasowała się na trzecim miejscu. W rankingach brano pod uwagę cztery grupy parametrów: prestiż, siłę intelektualną uczelni, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów.